ordningochreda.jpg


divider
WebbTV  Nedåtpil

Hårdare beställarkrav ger färre olyckor

För att öka säkerheten på våra arbetsplatser krävs att byggherrarna ställer hårdare krav på entreprenörerna. Det var en av de slutsatser som framkom på Sveriges Byggindustriers säkerhetsseminarium på Nordbygg.
Se filmen

divider

Webdoc CMS