Sökväg Verksamhet / Fakta - Statistik
Skriv ut sida

Fakta - Statistik

Byggmarknaden

Byggindustrin har omsatt över 500 miljarder kronor per år de senaste åren och värdet på fastighetsbeståndet i Sverige kan uppskattas till drygt 6 000 miljarder kronor. Till detta ska läggas värdet av infrastruktur som vägar, broar, järnvägar, hamnar, flygplatser m.m. Tillsammans utgör den byggda miljön ungefär hälften av nationalförmögenheten.

År 2012 sysselsatte byggindustrin 312 000 personer och bygginvesteringarna uppgick till 309 miljarder kronor, vilket motsvarade 9 procent av BNP. 

Sveriges Byggindustrier använder Statistiska Centralbyrån (SCB) som källa för  grundläggande branschstatistik avgränsad till bygg- och anläggningsföretag enligt näringsgrenskod SNI 41-43. 

Frågor besvaras av Elin Gyrulf.

De största byggföretagen i Sverige

På basis av insamlade årsredovisningar redovisas varje år en lista över de 30 största byggföretagen räknat efter omsättning och antalet anställda i Sverige. Läs mer

Byggarbetsmarknaden

Sveriges Byggindustrier använder bland annat Statistiska Centralbyrån (SCB) och Arbetsförmedlingen som källa för statistik avseende byggindustrin.
Läs mer

Kartläggning byggarbetskraft

I syfte att ge ett underlag för diskussioner kring framtida kompetensbehov kartlägger BI arbetskraften i byggsektorn med tonvikt på byggindustrin. Uppgifterna kommer i första hand från SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik. Utbudet av byggrelaterade utbildningar presenteras också. Läs mer

Nyheter

2013-09-13

Ny Fakta om byggandet 2013

Nu finns en ny upplaga av Fakta om byggandet ute. Här har vi sammanställt statistik över bygginvesteringar, bostäder, branschens struktur, arbetsmarknad m.m. 
Ladda ner och beställ den här 

2013-09-11

30 största byggföretagen 2012

PEAB är fortfarande Sveriges största byggbolag sett till omsättningen inom den svenska verksamheten.

2012-10-24

30 största byggföretagen 2011

Nya på tio-i-topp-listan är Infratek på nionde plats och Lemminkäinen på tionde.

Mer information

Byggindex

Publikationer Konjunktur & Prognos

Remisser

 fakta_om_byggandet_2013.png

 

Arbetsmiljö & hälsa

Statistik och rapporter från BCA, Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd.

För ytterligare information: Se Arbetsmiljö & HälsaWebdoc CMS