Sökväg Verksamhet / Skola & Byggutbildning
Skriv ut sida

Skola & Byggutbildning

Arbetet inom Skola & Byggutbildning inriktas på att öka antalet sökande till byggutbildningar och stärka kontakten mellan byggindustrin och utbildningsväsendet i syfte att säkerställa att utbildningarna leder till den kompetens som företagen efterfrågar. Vi strävar efter en mångfald inom branschen.

Målet är att arbetskraftsutbudet ska motsvara byggsektorns behov. 

Kompetensförsörjning handlar om att tillgodose branschens behov av nya medarbetare från bl.a. skolan och att öka intresset för en framtid inom branschen. Det kan också handla om att behålla den arbetskraft man har.

Inom området Kompetensförsörjning ryms ett stort antal aktiviteter inom Sveriges Byggindustrier. En viktig del är den avtalsbundna verksamheten i BYN, Byggnadsindustrins yrkesnämnd. Här sker också en viktig del av samverkan med gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram. Vi medverkar också i Arbetsförmedlingens samverkansorgan, det Nationella Branschrådet för Bygg och i de regionala Byggbranschråden. Inom Svenskt Näringsliv sker också ett samarbete kring kompetensförsörjningsfrågor. Ett nordiskt nätverk träffas varje år för att diskutera gemensamma frågor och för att lära av varandra.

Rekryteringsfrågorna är en annan omfattande verksamhet. Vi tar fram olika typer av information som kanaliseras via trycksaker, datamedia och webben www.byggare.com. Ett målmedvetet arbete pågår också för att i större utsträckning samarbeta med andra organisationer kring rekrytering till samhällsbyggandet. Se mer av detta under Aktuella aktiviteter.

Mer om Kompetensförsörjning

Nyheter

2014-04-08

Framtidens stad som unga ser den

Elever från Pershagenskolan i Södertälje tog hem förstapriset i årets final av Future City med staden Riggotown. Future City är tävlingen där skola möter näringsliv för att bygga framtidens stad. Pressmeddelande / Mer om finalen / Pressbilder m.m.

2014-03-31

Branschgemensam plattform för skoltävlingar

Tillsammans med BYN:s parter och Svensk Byggtjänst skapar vi en gemensam plattform för skoltävlingar. Syftet är att höja branschens attraktion och säkra kompetensförsörjningen. Pressmeddelande

2014-03-21

Bloggat: Fjärde tekniska året är viktigt för gymnasieskolans utveckling

Lars Tullstedt, expert kompetensförsörjning har skrivit på Byggindustribloggen om regeringens förslag till permanentning av T4, fjärde tekniska året på gymnasiet. Läs inlägget

2014-03-05

KIA - kompetens i anläggningsbranschen

Nätverket KIA vill öka intresset för anläggning/infrastruktur hos studerande och förbättra utbildningen. Läs mer på nya hemsidan: www.kianatverket.se.

2014-02-07

Mera pengar behövs till yrkeshögskolan

Lars Tullstedt, expert kompetensförsörjning, har bloggat om yrkeshögskolan. Läs hans inlägg här

Webdoc CMS