Sökväg Uppdrag och mål / Uppdrag och mål
Skriv ut sida

För en attraktiv byggbransch

Uppdrag, mål och prioriterade projektVerksamhet_Cirklar.jpg

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Sveriges Byggindustriers huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen.

Läs vår målbok - om vår vision, vårt mål och våra prioriterade fokusområden! (pdf)

pres_framsida.png

Presentation av  
Sveriges Byggindustrier (pdf)


 
VISION

Ett hållbart samhällsbyggande i världsklass

Det innebär att det vi bygger är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart, samt att livscykelkostnaderna är bland de lägsta i världen.

Vision_Varldsklass_illu.jpg
MÅL

En attraktiv byggbransch

En bransch som kännetecknas av ansvarstagande, som är säker, sund och trygg. – En framtidsbransch som ständigt utvecklas och har ett gott anseende.

Mal_Illu.jpg

 


FOKUSOMRÅDE

Ett modernt medarbetaravtal

Vi vill införa ett kollektivavtal som är gemensamt för yrkesarbetare och tjänstemän, som tar tillvara både arbetsgivarens och medarbetarens intressen, som uppmuntrar till öppenhet och god kommunikation och som ökar det lokala inflytandet.

Läs mer


ModMedarb_Avtal_Illu.jpg


FOKUSOMRÅDE

En sund byggbransch

Vi verkar för att god etik och moral ska vara en självklarhet samt att branschen ska vara sund och fri från oseriösa aktörer. Vi arbetar även för att skapa förutsättningar för ett marknadsmässigt byggande.

Läs mer

Etik_Moral_illu.jpg

FOKUSOMRÅDE

En säker arbetsplats

Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga och trivsamma. Genom rådgivning, samverkan och utbildning vill vi utveckla branschen mot vår nollvision; inga olyckor på våra arbetsplatser.

Läs mer


En_saker_Arbetsplats_illu.jpg

 


VÅRA VÄRDEORD

Verksamheten ska präglas av transparens, respekt för varandras roller samt att vi tar ansvar för det uppdrag vi har fått.


Vardeord_Illu.jpg  


Webdoc CMS