Sökväg Verksamhet / Forskning & Utveckling
Skriv ut sida

Forskning & Utveckling

Målet med Sveriges Byggindustriers FoU-verksamhet är att hantera FoU-frågor och presentera resultaten på ett sätt som direkt och indirekt gagnar medlemsföretagen. Verksamheten ska skapa förutsättningar för kompetensutveckling och verka för att branschens anseende höjs. FoU-verksamheten ska också understödja annan verksamhet som drivs inom ramen för BI.

Verksamheten ska åstadkomma resultat som medlemsföretagen kan omsätta i praktisk tillämpning. Formen är utvecklingsprojekt inom angelägna områden med bred förankring och branschnytta. Resultaten från projekten kommer alla medlemmar i BI till del, bl.a. via konferenser, seminarier, mässor, rapporter, informationsblad, artiklar i facktidningar, information på hemsidan osv.

BI satsar på ett regionalt FoU-samarbete i form av regionala utskott över hela landet; FoU-Syd, FoU-Väst, FoU-Mellan och FoU-Nord i nära samverkan med medlemsföretag och andra aktörer inom byggsektorn, högskolor etc.

Sveriges Byggindustrier driver även olika forskningsprojekt inom utvecklingsprojektet Hållbart samhällsbyggande i världsklass.

Nyheter

2014-04-14

Buller vid håltagning - se filmen

Bilnings- och slagborrmaskiner medför ofta höga bullernivåer som upplevs störande. Speciellt stora blir olägenheterna när de utförs i ljudkänsliga miljöer som sjukhus, skolor eller hotell. 

2014-04-14

ByggaF – se filmen

Branschstandarden ByggaF är en metod som säkerställer, dokumenterar och kommunicerar fuktsäkerheten i hela byggprocessen, från planering till förvaltning. 

2014-02-11

Nya rapporter från FoU

FoU-verksamheten har just utkommit med tre nya rapporter. 

2013-12-04

Ny upplaga av Byggarbetsplatsens Teknikhandbok

Innehållet har uppdaterats med nyheter, resultat från utvecklingsprojekt och goda råd för en säkrare och bättre arbetsplats. Vi har fått mycket positiv respons på den första upplagan och hoppas att denna ska bli lika uppskattad. Läs mer och beställ: Publikationer för nedladdning och beställning.

2013-08-22

Nya skrifter från FoU-verksamheten

FoU-verksamheten inom Sveriges Byggindustrier har nu kommit ut med fyra nya rapporter och en informationsskrift.

Webdoc CMS