Kollektivavtal & Arbetsrätt

Vår uppgift är att hjälpa och företräda medlemsföretagen i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. En väsentlig uppgift är att genomföra förhandlingar med de fackliga motparterna och teckna centrala kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor. 

En viktig uppgift är också att informera, stödja och inspirera till att driva processen för moderna medarbetarrelationer och löneformer inom företagen. Vi vill kraftigt förenkla kollektivavtalen och ge ökade möjligheter till företagsanpassade tillämpningar samt en yrkesutbildning som svarar mot branschens behov.

Ett av våra tre prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal  

Nyheter

2014-04-23

Byggnads stämmer byggföretag i AD för att de följer Byggavtalets regler

Byggnads har stämt Sveriges Byggindustrier och företaget ICDS Constructors Ltd med hänvisning till att företaget har betalat ut för låg lön. Men ICDS har inte gjort något fel utan följt byggavalets löneregler.  Byggnads tycks nu mena att Byggavtalets löneregler måste ses i ljuset av EU-rätten och ska därför inte tillämpas.  Sveriges Byggindustrier stödjer medlemsföretagets uppfattning om byggavatlets regler och fallet kommer att klaras ut i Arbetsdomstolen.  Pressmeddelande

2013-09-19

Fler insatser för ungdomar behövs

Sveriges Byggindustrier är positiva till att anmälningsplikt införs för alla företag som ska bedriva verksamhet i Sverige. Det utgör en viktig del i det arbete som vi bedriver för att skapa ordning och reda.

2013-07-03

Byggbranschen behöver öppna gränser med trygga arbetstagare

Den utländska arbetskraften i Norden har bidragit till den ekonomiska tillväxten, men har också pressat löner och arbetsvillkor i vissa branscher. Pressmeddelande 

2013-06-28

Prestationslönenämnden stoppas

Sveriges Byggindustrier är kritiska till att Byggnads säger upp överenskommelsen om prestationslönenämnden. Nämnden skapades vid avtalsrörelsen 2012 för att undvika misslyckade ackordsförhandlingar och upptrappade konflikter. Pressmeddelande

2013-06-28

Arbetsrättsjurist samt erfaren processjurist sökes

Sveriges Byggindustrier (BI) söker nu Arbetsrättsjurist samt erfaren processjurist. Läs mer

2013-05-20

Byggindustrin står upp för sund konkurrens

Sverige ska ha en livskraftig svensk byggindustri med regleringar som inte skapar handelshinder. LO:s rapport ”Vinnare och förlorare – om konkurrens med arbetskraftskostnader inom EU”, pekar på viktiga frågor men visar tyvärr fackens snedvridna bild av vad byggsverige egentligen behöver. Pressmeddelande

Mer information:

Kollektivavtal för beställning och nedladdning

Yrkesutbildningsavtalet

Handledarmaterial - utbildning BI-SEKO (inloggning för behöriga användare)

LÖSEN - information och supportTalesmän - centrala förhandlingar

Mats Åkerlind
Vice VD, förhandlings-
chef
Tomas Weis Bitr. förhandlingschef.
Yrkesutbild-ningsavtalet.
Ola Brinnen
Väg- och Banavtalet
Åke Johnson
Tjänstemanna-
avtalen

Dan Lindell
Lönefrågor

Malin Nilsson
ByggavtaletWebdoc CMS