Sökväg Verksamhet / Kvalitet & Ledarskap
Skriv ut sida

Kvalitet & Ledarskap

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel är ett branschanpassat ledningssystem för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen och hjälper företagen att jobba effektivt med verksamhetsledning.

Många byggföretag har idag svårt att hantera verksamhetsstyrning på ett systematiskt sätt. Olika ledningssystem och standardkraven i ISO upplevs ibland som svåra att förstå, är inte anpassade till verksamheten och sättet att arbeta. Många saknar också ett system som tar ett samlat grepp över hela verksamheten; ett så kallat verksamhetsledningssystem. Därför har vi utvecklat Povel.

Povel innehåller styrverktyg för i första hand kvalitet, miljö och arbetsmiljö och fokuserar inte bara på krav utan även på att hitta förbättringsmöjligheterna i företaget. Povel ska också stimulera till lönsam företagsutveckling och höja branschens anseende.

Grundtanken bakom Povel är att

  • skapa ordning och reda,
  • integrera de olika systemen i företaget,
  • möta krav och förväntningar från kunder, samhälle, medarbetare och företag,
  • stimulera till ökad arbetsberedning/planering,
  • arbeta systematiskt med ständiga förbättringar,
  • skapa ett enkelt men ändå heltäckande verktyg.

Mer information finns på Povels hemsida www.bygg.org/povel

Nyheter

2014-03-24

Nåiden Bygg väljer Povel

Nåiden Bygg AB, med säte i Luleå, och dess vd Stefan Erixon har beslutat gå in i Povel Verksamhetsledning och blir därmed vårt nordligast belägna Povelföretag. 

2014-02-27

Åhlin & Ekeroth ISO 9001-certifierar alla sina bolag med hjälp av Povel

För några år sedan gick Åhlin & Ekeroths företagsgrupp med alla sina bolag in i Povel.
Efter ett gediget Povelarbete miljöcertifierade man hela bolagsgruppen år 2011. Nu har man gått vidare och även Kvalitetscertifierat alla sju bolag enligt ISO 9001 med sitt verksamhetsledningssystem upplagt enligt Povel.

2013-11-28

Så får vi hållbara chefer

Både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer är överens om att vi gemensamt ska arbeta för att ha hållbara chefer i arbetslivet. Att vara hållbar som chef betyder att du vill och kan verka som chef över tid och samtidigt må bra. Men för att nå dit måste ditt uppdrag vara begripligt, hanterbart och meningsfullt.

2013-09-02

Wisab Bygg AB ISO-certifierat

Vårt första Povelföretag på Gotland, Wisab Bygg AB, har nu tilldelats Kvalitetscertifikat enligt ISO 9001:2004. Företaget gick igenom sin Povelintroduktion för några år sedan och har nu arbetat igenom företagets alla delar systematiskt. Det senaste halvåret har Wisab haft siktet inställt på en ISO-certifiering. Läs mer på www.bygg.org/povel

2013-08-22

Povelföretaget Strand Markentreprenad ISO-certifierat

Strandberg & Andersson AB, i dagligt tal Strand Markentreprenad från Jönköping, gick igenom sin Povelintroduktion under 2012. I slutet av juni mottog Strand Markentreprenad sitt efterlängtade ISO-certifikat. Läs mer på www.bygg.org/povel

povel_logo_100.jpg
www.bygg.org/povel

 

Detta är Povel - folder (pdf)

peter_schyum.jpg

Peter Schyum
Affärsområdeschef Verksamhetsledning

 


Webdoc CMS